Werkgroep Zonne-energie
Fryslân


Nieuws

2006/04/26

Bezoek Nuon in Zutphen.

We werden ontvangen door 4 heren: twee accountmanagers van Nuon Monitoring, de datamanager van Continuon Netbeheer en de procesmanager marktfacilitering van Continuon Netbeheer. Het was een goed gesprek,(heeft 2 uren geduurd) goede sfeer en er was duidelijk de bereidheid om naar de consument te luisteren.
Doel van het bezoek: brug slaan tussen consument en Nuon.Het goede nieuws:
Naar aanleiding van ons gesprek september vorig jaar met Nuon, zijn Nuon en Continuon nu bezig om de zaken voor de zonnestroomproducenten beter te organiseren en zijn de meters behoorlijk in prijs gedaald.

Afgelopen maand mei heeft Nuon de eerste afrekeningen wat betreft salderen verstuurd! Eindelijk! Omdat het zeer moeilijk is om het systeem aan te passen, krijgt men 2 afrekeningen: een eindafrekening voor de afgenomen elektriciteit en en afrekening voor teruglevering aan het net en er wordt gesaldeerd met terugwerkende kracht. Er wordt niet negatief gesaldeerd. Dus zorg ervoor dat u , als u een draaischijfmeter heeft of een digitale teruglevermeter en het moment van meteropname nadert, dat u niet onder de 0 komt, want uw negatieve saldo wordt NIET vergoed Er mag niet meer teruggeleverd worden dan er verbruikt wordt.

Met ingang van januari 2007 hoeft er niet meer voor het opnemen van het teruglever telwerk betaald te worden.

Nuon meldt de ontwikkeling van de zgn. slimme meter met 4 telwerken, één telwerk voor hoogtarief, één telwerk voor laagtarief, twee telwerken voor teruglevering. De meter is op afstand uitleesbaar. Dit is een voordeel bij verhuizen, switchen enz. Dit jaar zal er nog met de uitrol van de slimme meter worden begonnen, deze operatie duurt t/m 2013.

Het slechte nieuws:
Iedereen betaalt over afname van elektriciteit vastrecht transportdienst dit kost € 21,48 per jaar. Continuon (netbeheerder) wil over de teruglevering aan het net ook vastrecht transportdienst heffen dit kost ook € 21.48 per jaar. Dit is natuurlijk de doodsteek voor de kleine terugleveraar! Dit betekent als u zich heeft aangemeld voor salderen en er weinig teruggeleverd wordt, u geld aan Continuon moet betalen inplaats van dat u geld terug krijgt voor uw duurzaam opgewekte teruggeleverde energie.

0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage