Werkgroep Zonne-energie
Fryslân


Nieuws

2006/08/24

Brief naar alle kamerleden

Onderstaande brief is gestuurd naar alle kamerleden van de Politieke Partijen die zich bezig houden met milieu/energie zaken: deze brief is mede ondertekend door de Vereniging Zonnestroom Producenten

Geachte heer, mevrouw,

Minister Wijn heeft de MEP subsidie afgelopen vrijdag 18 augustus j.l. per direct stopgezet. Nieuwe aanvragen worden niet meer gehonoreerd. Hoe is dit in vredes naam mogelijk? In wat voor land leven we eigenlijk dat dit zo maar kan! Hier zijn echt geen woorden voor. De overheid geeft hierbij nog eens duidelijk aan dat ze niet te vertrouwen is.
Dit stopzetten van de MEP subsidie is een grote stap achteruit voor "duurzaam Nederland". Minister Wijn zegt dat de Kyoto doelstelling van 9% duurzaam opgewekte energie in 2010 wordt gehaald. Dit is een volstrekt ondoordacht besluit, want ook als het juist is, dat is berekend dat in 2010 de 9% doelstelling is behaald, dan nog is het van het allergrootste belang dat we met z'n allen doorgaan met installeren van duurzame energie. Dit besluit getuigt van nauwelijks inzicht en kennis van het onderwerp duurzame energie; evenmin geeft het blijk van respect voor de enthousiastelingen die het kopwerk verrichten. Het is een klap in het gezicht van die Nederlanders, die met energie bewuste technieken durven te investeren in duurzame energie.

BOVENDIEN, ERGO, GOOIT ZO'N BESLUIT DIRECT DE DEUR DICHT VOOR DE POTENTIELE STARTERS, DIE VOORNEMENS ZIJN OM OOK TE GAAN INVESTEREN IN DUURZAME ENERGIE.

Kortom, de geloofwaardigheid van en het vertrouwen in deze overheid staat behoorlijk op de tocht. Uiteraard mede door de stopzetting van energie subsidies per 16 oktober 2003; waar hadden we het toen over? Over een subsidie van 75 miljoen euro die uitkwam op 150 miljoen euro en toen vanwege het succes werd stopgezet. (Overigens 150 miljoen euro is bijvoorbeeld ook de eergisteren bekend gemaakte winst van Nuon over het 1e kwartaal 2006!). Over wat voor bedragen hebben we het eigenlijk? Hij heeft uitsluitend op basis van de cijfermatige gegevens achter zijn bureau dit besluit genomen.
Hij zegt in een interview op de website van Economische Zaken dat het niet nodig was om zich in te werken:

'Ik heb een tijdelijk arbeidscontract bij het ministerie van Economische Zaken,' zegt Joop Wijn over zijn nieuwe betrekking. 'Maar er zal het komend half jaar geen tijd verloren gaan doordat ik me moet inwerken. Ik ken een groot deel van de dossiers nog'.

Het is duidelijk dat hij het MEP dossier NIET heeft gelezen. Worden wij door een dergelijke, onbetrouwbare regering bestuurd? Ja helaas wel.

Veel particulieren/bedrijven hebben hun huidige investeringen in innovatieve vormen van duurzame energie opwekking gebaseerd op de MEP subsidie en komen hierdoor in financiële moeilijkheden. Omdat men investeringen doet op basis van deze MEP subsidie, vinden wij dat dit besluit teruggedraaid moet worden of men moet de kans krijgen om de lopende projecten af te maken. Zoals u misschien wel weet kan de MEP subsidie pas aangevraagd worden NADAT de installatie is goedgekeurd, dus als er al is geïnvesteerd en deze investeringen kunnen in de miljoenen lopen. Het is uitermate unfair om investeerders die hun nek hebben uitgestoken ten gunste van het milieu, schone lucht en klimaatbeheersing op deze manier te straffen.

Onze vraag aan u : Help ons om deze minister op zijn plek te zetten en dit besluit terstond terug te draaien.
Einde brief
Door bovenstaande brief is het duidelijk hoe Werkgroep Zonne-energie Fryslan denkt over deze beslissing van Minister Wijn.

Welke acties hebben wij nog meer ondernomen om slapend Den Haag wakker te schudden:
1. Maandagmorgen interview Dhr. Terluin en Jitske op Radio Fryslan. (Bij de heer Terluin zouden afgelopen maandagmorgen de productie- en teruglevermeter geinstalleerd worden en dan zou de MEP subsidie aangevraagd worden.
2. Maandagmiddag een stuk in de Leeuwarder Courant
3. Dinsdagmiddag een stuk in het Friesch Dagblad waarvoor J.Binnema, T. Smits en Jitske zijn geinterviewd
4. Donderdag een kort stukje in het Noord Hollands Dagblad
5. Contact gehad met Twee Vandaag. Morgen, vrijdag 25 augustus, komt dit onderwerp in de uitzending. Op Nederland 2 na het 18.00 uur journaal, om ongeveer 18.20 uur
6. In samenwerking met de Vereniging Zonnestroom Producenten is er een open brief naar de regering gegaan.

0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage