Werkgroep Zonne-energie
Fryslân


Nieuws

2006/08/18

Persbericht EZ

Ministerie van Economische Zaken
Persbericht 18 augustus 2006
Doelstelling 9% duurzame elektriciteit in 2010 gehaald

Op basis van recente gegevens kan worden vastgesteld dat door de subsidieregeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP) de Europese doelstelling van 9% duurzame elektriciteit in 2010 wordt gehaald. Daarom heeft minister Wijn van Economische Zaken met ingang van heden besloten om geen subsidie meer te verlenen aan nieuwe projecten. Minister Wijn: We kunnen op dit moment al zeggen dat de regeling succesvol is omdat de doelstelling wordt gehaald. Het is aan een volgend kabinet om te beslissen om verder te investeren in de vergroting van het aandeel duurzame elektriciteit.

Het kabinet wil blijvend investeren in innovatie van duurzame elektriciteitsproductie. Hiervoor trekt het kabinet op voorstel van de Minister van Economische Zaken €150 miljoen extra uit het FES uit. Zo kan ook in de toekomst het aandeel duurzame energie blijven groeien. Verder is voor 2006, en indien nodig ook voor 2007, extra subsidie uitgetrokken voor warmtekrachtinstallaties, waarmee meer energiebesparing wordt gerealiseerd.
De subsidieregeling MEP is in 2003 in het leven geroepen om de duurzaamheid van de Nederlandse elektriciteitsproductie te verbeteren. De MEP moest bijdragen aan het halen van de Europese doelstelling van 9% duurzame elektriciteit in 2010. Omdat de productie van duurzame elektriciteit duurder is dan de conventionele elektriciteitsopwekking met kolen- of gascentrales worden de meerkosten gesubsidieerd.

!!!Continuon wil vastrecht transportdienst heffen over teruglevering aan het net, kosten per jaar € 21,49!!! zie Laatste Nieuws: bezoek Nuon 26 april

0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage