Werkgroep Zonne-energie
Fryslân


Nieuws

2006/10/01

MEP subsidies / salderen / vastrecht transport

MEP subsidie
Ondanks alle acties richting "Den Haag" is de MEP subsidie definitief stopgezet. Minister Wijn vond dat de MEP te veel geld kostte. Het gesprek over de MEP subsidie is in Den Haag nog niet afgelopen en gisteren (3 oktober) zijn er met betrekking tot de MEP subsidie drie Moties aangenomen en één motie afgewezen.

Salderen
Voor het laatste nieuws over salderen, kijkt u op de pagina: Vergoeding

Vastrecht transport
Over teruglevering van zonne-energie aan het net, dient er Vastrecht transport betaald te worden, jaarlijkse kosten € 21,48. Met deze regeling helpt Continuon Netbeheer het salderen om zeep. Terugleveraars zijn hier natuurlijk niet blij mee. Continuon propageert voorstander te zijn van duurzaam opgeweekte energie, maar door dit beleid te voeren lijkt het ons eerder dat Continuon tegenstander is van duurzaam opgewekte energie, omdat de terugleveraar wordt gestraft als er duurzaam opgewekte kWhtjes worden teruggeleverd aan het net. Het is ook nog eens zo dat het omslagpunt 534 kWh is; dat betekent als er minder dan 534 kWh teruggeleverd wordt aan het net, er geld aan Continuon betaald moet worden. Veel terugleveraars komen daar door niet in aanmerking voor saldering en krijgen van Continuon het advies om zich NIET aan te melden voor salderen!!!!!!!!!!!
Werkgroep Zonne-energie Fryslân heeft bij de directie van Continuon Netbeheer een schriftelijk verzoek ingediend om dit Vastrecht transport met terugwerkende kracht af te schaffen tot 1 januari 2006. Dit verzoek is tevens ondertekend door Vereniging Zonnestroomproducenten en Sectie Zon van Ode.

0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage