Werkgroep Zonne-energie
Fryslân


Nieuws

2006/11/02

kortgeding Sitchting Natuur en milieu

Stichting Natuur en Milieu had een kort geding aangespannen i.v.m. stopzetten MEP subsidie door minister Wijn. Helaas heeft minister Wijn gelijk gekregen; de MEP subsidie is definitief stopgezet voor nieuwe aanvragen. Er komt een tegemoetkomingsregeling en en een overgangsregeling, deze worden medio november 2006 in de Staatscourant gepubliceerd. De vergoeding is bedoeld voor personen of bedrijven die kosten hebben gemaakt die noodzakelijk zijn om een MEP-aanvraag in te dienen, maar deze aanvraag niet voor 18 augustus 2006 hebben ingediend.
Het bedrijf, Senternovem, dat deze regelingen gaat uitvoeren, moet nog de regels vaststellen voor bovengenoemde regelingen. Half november is er meer bekend
Wilt u het gehele artikel, betreffende het stopzetten van de MEP subsidie lezen, kunt u dit per e-mail aanvragen:

0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage