Werkgroep Zonne-energie
Fryslân


Nieuws

2007/02/04

Uitnodiging voor informatieavond


Uitnodiging informatie/bijpraatavond op donderdag 22 maart 2007

Op donderdag 22 maart 2007 van 19.30 uur tot 21.30 uur organiseert de Werkgroep Zonne-energie Fryslân een informatie/bijpraat avond.

Locatie:
Christelijke Hogeschool Nederland ingang hotel-management school Rengerslaan 8 Leeuwarden

Kosten: € 5,00

Agenda:
1. Kennismakingsrondje
2. Stand van zaken
3. Subsidies
4. Salderen
5. Zelf voorzienend d.m.v. accu's Pauze
6. Wat verder ter tafel komt
7. Sluiting om 21.30 uur

Als u deze informatie avond wilt bijwonen:
Graag opgeven voor 9 maart a.s. bij voorzitter Jitske Leegstra:


De kosten à € 5,00 dienen bij opgave gelijktijdig te worden overgemaakt op giro rekeningnummer:
689 14 90
t.n.v. J. Slager
Wirdum
o.v.v. informatieavond WZF 22 maart

De avond gaat alleen door bij minimaal 15 deelnemers; mocht de avond geannuleerd worden, dan krijgt u de betaalde € 5,00 teruggestort. U krijgt tijdig bericht als de avond niet doorgaat.

0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage