Werkgroep Zonne-energie
Fryslân


Nieuws

2006/11/07

Afschaffen vastrecht transport teruglevering

Onderstaand de schriftelijke bevestiging van Continuon betreffende het afschaffen van vastrecht transport over de teruglevering aan het net

Geachte mevrouw Leegstra-de Vries,

Op 2 oktober hebben wij van u een brief ontvangen namens drie belangenverenigingen, namelijk de werkgroep zonne-energie Fryslan, de vereniging zonnestroomproducenten (ZPV) en de sectie zon van ODE.
In uw brief heeft u aan Continuon Netbeheer het verzoek gedaan om het vastrechtdeel van de transportkosten niet meer dubbel in rekening te brengen bij kleinverbruikers die duurzame energie terugleveren.
Zoals bij u bekend, was Continuon Netbeheer op dat moment bezig om dit beleid te heroverwegen. Uw verzoek is in die heroverweging meegenomen. Continuon Netbeheer heeft besloten om het transportonafhankelijk verbruikstarief (TOVT) voor teruglevering vast te stellen op € 0,00 per jaar voor aansluitingen tot en met 3x80A. Dit besluit zal met terugwerkende kracht doorgevoerd worden.

Concreet betekent dit dat Continuon Netbeheer geen dubbel vastrechtdeel van de transportkosten meer in rekening brengt aan consumenten met een aansluiting tot 3x80A die duurzaam terugleveren. Bij klanten waar dit al reeds in rekening is gebracht, wordt dit alsnog vergoed.

Met vriendelijke groet,
Procesmanager Marktfacilitering Continuon Netbeheer

0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage