Werkgroep Zonne-energie
Fryslân


Nieuws

2008/03/09

Informatieavond SDE-regeling..!..!

De Werkgroep Zonne-energie Fryslân organiseert op woensdagavond 26 maart een informatieavond over de Subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE).

Tijdens de avond zal een adviseur van SenterNovem het gedeelte ZonPV (over subsidie op energie uit zonnepanelen) van de regeling uitleggen, en aangeven aan welke voorwaarden u moet voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen.
Het is de bedoeling (maar nog niet zeker) dat ook enkele leveranciers van systemen met een kraampje aanwezig zullen zijn om te laten zien wat zij te bieden hebben. Zij zullen niet als sprekers optreden.

Programma van de avond:
19.30 uur: Zaal open
20.00 - 20.10 uur: ontvangst, inleiding door voorzitter20.10 - 20.45 presentatie SDE-regeling door adviseur Senter - Novem, indien er tijd is gelegenheid om vragen te stellen.20.45 - 21.00 pauze21.00 - 21.30 gelegenheid voor plenaire vragen.21.30 - 22.00 gelegenheid om op individuele basis advies in te winnen bij Senter - Novem

De avond is bedoeld voor alle belangstellenden uit Noord-Nederland.
Plaats van handeling is Drachten.
Kosten zijn 5 Euro per persoon.
Maximale aantal deelnemers is 80 personen. Bij minder dan 12 opgaven gaat de avond niet door.
Opgeven is verplicht. Dit kan per email bij de voorzitter van de werkgroep, Juuk Slager. Mailadres is slager@planet.nl. Na opgave krijgt u het adres waar de bijeenkomst is.
Voor dringende vragen kunt u bellen met Juuk Slager op telefoonnummer 058 – 255 33 31.

0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage