Werkgroep Zonne-energie
Fryslân


Nieuws

2008/04/07

WZF verheugd over grote belangstelling voor subsidie zonne-energie

SenterNovem maakte op 2 april bekend dat zij op 1 april 2008 al ongeveer 4000 subsidieaanvragen voor de SDE-regeling binnengekregen heeft. De werkgroep gaat ervan uit dat het grootste gedeelte hiervan aanvraagformulieren zijn voor subsidie op de opwekking van zonne-energie. Dit betekent dat naar schatting ongeveer de helft van het voor dit jaar beschikbare subsidiebudget al aangevraagd is op de eerst dag dat de regeling openstaat voor aanvragen.

Dit aantal aanvragen toont het succes van de regeling overtuigend aan. Opmerkingen uit de branche dat de regeling te ingewikkeld is, of dat zonne-energie voor particulieren niet interessant is, worden hiermee duidelijk weersproken. Het is nu aan SenterNovem om te zorgen dat de aanvragers binnen in principe geldende termijn van 13 weken hun subsidiebeschikking krijgen. Gelet op de voortvarende manier waarop SenterNovem de uitvoering van de regeling tot nog toe verzorgd heeft (zie ook het verslag van de informatieavond) hebben wij hier alle vertrouwen in. Daarna is het aan de leveranciers en installateurs om kwalitatief goede en goedwerkende, betrouwbare systemen te plaatsen bij de aanvragers. Als dat in de komende periode allemaal goed loopt, dan is Nederland heel wat productiecapaciteit voor duurzame energie rijker, en zal het wellicht ook leiden tot extra energiebesparing. Immers, wie zelf zonnepanelen heeft, gaat zijn eigen verbruik vaak ook beter in de gaten houden, en gebruikt daardoor minder.

0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage