Werkgroep Zonne-energie
Fryslân


Nieuws

2008/11/15

Voorschotbedrag duurzame electriciteitsproductie 2009 bekendgemaakt.

De minister van Economische Zaken heeft bekendgemaakt wat het voorlopige correctiebedrag voor 2009 zal zijn voor de SDE-regeling.
Zoals bekend is de SDE-regeling gebaseerd op een subsidie voor het verschil tussen de kostprijs van duurzame stroom en de prijs van normale stroom.
De kostprijs van een kilowattuur duurzame stroom wordt bepaald in het jaar van subsidietoekenning. Voor zonnestroominstallaties in 2008 is het bedrag vastgesteld op 0,529 Euro (dank aan SenterNovem/hr ten Have voor de correctie).
De subsidie wordt na afloop van elk jaar definitief vastgesteld door de gemiddelde electriciteitsprijs in dat jaar af te trekken van de kostprijs. Het verschil is de subsidie die uitbetaald wordt.
Vooruitlopend op de afrekening achteraf is het mogelijk in de loop van het jaar al voorschotten te krijgen. Hierbij is het natuurlijk van belang met welke electriciteitsprijs in de loop van dat jaar de minister rekening houdt bij het berekenen van het voorschot.
De minister heeft nu bekendgemaakt dat voor zonne-energie voor 2009 gerekend wordt met een electriciteitsprijs van 0,273 Euro. Achteraf (begin 2010) zal de werkelijke gemiddelde electriciteitsprijs worden vastgesteld. Uiteraard kan deze iets afwijken van de verwachte electriciteitsprijs waarmee nu gerekend wordt.
Het uit te betalen voorschot is 80% van de verwachte subsidie. Per kWh is dit dus 80% van (0,66-0,273) Euro = 0,3096 Euro. Het maandelijks te ontvangen voorschot is dan 1/12 x verwachte jaaropbrengst (zie subsidiebeschikking) x 0,3096 Euro.

De regeling is gepubliceerd in de staatscourant van maandag 3 november 2008 (213)

Voor vragen kunt u mailen met de werkgroep (zie "Contact" in het linkermenu).

Labels: , , ,

0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage