Werkgroep Zonne-energie
Fryslân


Nieuws

2010/09/29

Vacatures bestuursleden WZF

Het bestuur van de Werkgroep Zonne-energie Fryslân (nu bestaande uit 3 personen) zoekt nieuwe bestuursleden. We zijn een kleine informele organisatie die zich richt op het behartigen van de belangen van eigenaren van kleine zonnepaneelinstallaties in de breedste zin van het woord.
We hebben geen kantoor(organisatie); de werkzaamheden worden verricht vanuit de eigen woning.
Het bestuur vergadert een keer per 6 - 8 weken bij één van de bestuursleden thuis.

We zoeken mensen die een gedeelte van de volgende taken op zich willen nemen:

- Onderhouden van contacten met netbeheerders, stroomleveranciers en relevante overheidsinstellingen
- Het signaleren en beïnvloeden van relevante ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving
- Schrijven en redigeren van teksten voor de website (www.zonne-energie-fryslan.nl)
- Voorbereiden en houden van informatiebijeenkomsten
- Bijdragen aan PR en communicatie van de werkgroep
- Beantwoorden van technische vragen op het gebied van zonnepaneelinstallaties
- Actief deelnemen aan de bestuursvergaderingen.

Wij bieden:

- Boeiend vrijwilligerswerk in een kleine en zeer betrokken organisatie over een maatschappelijk zeer actueel onderwerp
- Mogelijkheden voor het opdoen van relevante werkervaring en contacten
- Vergoeding van feitelijk gemaakte onkosten
- Begeleiding van en ondersteuning door de collega-bestuursleden

Meer informatie is te verkrijgen bij de voorzitter, Juuk Slager, telefoon 058 - 255 33 31 of email: slager@planet.nl

0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage