Werkgroep Zonne-energie
Fryslân


Nieuws

2013/07/02

Zonnestroom BTW-plichtig?

Uitspraak Europees Hof van Justitie Kortgeleden heeft het Europees Hof van Justitie advies gegeven in een zaak die in Oostenrijk bij de rechter is. Een Oostenrijker met veel zonnepanelen (een installatie met een aanschafprijs van ruim 38.000 Euro) levert veel stroom terug aan het net. Voor het ontvangen van een vergoeding over deze teruglevering heeft hij een contract afgesloten met een energiebedrijf. Van de vergoeding wordt BTW ingehouden. BTW inhouden gebeurt alleen bij ondernemers. De Oostenrijker stelt op zijn beurt dat als hij BTW moet betalen over de stroom die hij levert aan een energiebedrijf, hij de BTW over de geleverde zonnepanelen terug wil hebben. Voor een ondernemer geldt: wie BTW moet betalen, kan BTW over ingekochte materialen aftrekken. Deze aftrek van BTW over de zonnepanelen wordt door de Oostenrijkse belastingdienst geweigerd met het argument dat stroom opwekken geen economische activiteit is en de Oostenrijker dus geen ondernemer is. De Oostenrijker is het hiermee niet eens, en legt dit besluit voor aan de Oostenrijkse rechter. Deze weet het niet zo goed, en vraagt advies aan het Europees Hof van Justitie over de uitleg van bepaalde relevante richtlijnen van de Europese Unie. De uitspraak van het Europees Hof van Justitie is dat stroom opwekken wel degelijk een economische activiteit is. Hieruit volgt dat de Oostenrijker dus inderdaad BTW moet betalen over de stroom die hij levert aan een energiebedrijf, maar ook dat hij ook BTW af mag trekken over de door hem gekochte zonnestroominstallatie. Voor zover bekend moet de Oostenrijkse rechter nog definitief uitspraak doen in deze zaak. Het standpunt van het Europees Hof van Justitie is een "advies". Gevolgen voor de Nederlandse situatie In de Oostenrijkse situatie is er sprake van een contract tussen de Oostenrijker en een energiebedrijf aan wie hij de elektriciteit verkoopt. Hier is dus sprake van een uit vrije wil afgesloten contract tussen partijen voor het leveren van een goed, namelijk elektriciteit. In de Nederlandse situatie hebben kleinopwekkers recht op saldering op grond van artikel 31c Elektriciteitswet, voor zover zij minder dan 5.000 kWh per jaar terugleveren. Dit sluit niet uit dat er ook sprake kan zijn van de levering van een goed, maar hier ligt geen contract onder. Het is dus in mijn ogen maar de vraag of er ook in Nederland BTW afgedragen moet worden. Dan nog zal een kleinopwekker zich zelf aan moeten melden bij de belastingdienst, een BTW-nummer aan moeten vragen etc. In de praktijk zal de te betalen BTW gaan over een klein bedrag. En als iemand dat al heel netjes doet, kan hij ook stellen dat hij (net als in het geval van de Oostenrijker) recht heeft op teruggave van de betaalde BTW over de aangeschafte installatie. Dit is een veel groter bedrag dan hij terug zal leveren in de loop van de jaren. Dus als iemand al alle moeite neemt, kan het voor hem ook nog wel eens financieel voordeliger zijn. En wat nu als u niets doet? Zal de belastingdienst al die honderdduizenden huishoudens die een klein beetje zonnestroom terugleveren allemaal aan gaan schrijven dat ze een BTW-nummer aan moeten vragen en elk kwartaal een BTW-aangifte in moeten dienen? Dat lijkt mij onwaarschijnlijk. Want dan kunt u waarschijnlijk ook nog een beroep doen op de kleine-ondernemersregeling, waardoor u geen BTW hoeft te betalen, en in sommige gevallen zelfs vrijgesteld wordt van de administratieve verplichtingen. Maar zoals gezegd lijkt het mij onwaarschijnlijk dat de belastingdienst iedereen aan gaat schrijven die zonnepanelen heeft om BTW-aangifte te doen. Dan gaat het om heel veel werk, wat maar heel weinig opbrengt. Er wordt nu al gespeculeerd op een wetswijziging waarin duidelijk wordt vastgelegd dat als u minder teruglevert dan u op andere momenten uit het net haalt, u niet BTW-plichtig bent. Maar dan kunt u dus ook geen BTW terugvragen op uw systeem. En daar was het deze Oostenrijker om begonnen: hij wilde de BTW op zijn aangeschafte systeem terug hebben, omdat hij wel verplicht was om BTW af te dragen over de geleverde stroom. Meer informatie Kopieer onderstaande link naar uw browser en lees verder, inclusief de tekst van de uitspraak van het Europees Hof van Justitie http://www.energiebusiness.nl/2013/06/21/bezitters-zonnepanelen-btw-plichtig/?doing_wp_cron=1371997552.0990369319915771484375 Conclusie De uitspraak van het Europees Hof van Justitie is juridisch vast en zeker correct, maar tegelijkertijd één waarvan weinig mensen blij worden. Ook de Nederlandse overheid is niet blij met deze uitspraak. Voor eigenaren van kleine systemen (die het eigen verbruik op wekken en niet meer) lijkt het mij verstandig zich niet te druk te maken, en voorlopig niets te doen. Mocht het zo zijn dat deze uitspraak echt doorwerkt (onwaarschijnlijk) dan zal de Belastingdienst dit t.z.t. wel bekendmaken. En waarschijnlijker is dat er een uitzonderingsbepaling wordt opgenomen in de Wet op de Omzetbelasting 1968. Juuk Slager, Voorzitter Werkgroep Zonne-energie Fryslân

0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage